Spomienky ožijú, aby v animovanom dokumente pomohli odhaliť, nakoľko do našej súčasnosti zasahujú historické krivdy a rodinné tajomstvá. Tu, uprostred Európy, ich má takmer každá rodina. Po stopách rodinnej histórie sa vydáva dokumentaristka Vladislava Plančíková, režisérka filmu. Osobne a citlivo zozbierala príbehy generácie, ktorej osudy zmenili drsné rozhodnutia politikov po 2. svetovej vojne na národnostne zmiešanom území nazývanom Felvidék – Horná zem. Film reflektuje stále aktuálnu tabuizovanú tému slovensko-maďarských vzťahov v unikátnej podobe animovaného dokumentu. Cez všetkým povedomé rodinné vzťahy pomáha autorka aj mladému divákovi chápať osudovosť a nadčasovosť dávno vytesnených udalostí. Čo nedokážu rozpovedať svedkovia doby či filmové archívy, dopovedia animované príbehy. Magická, podmanivá hudba Jany Kirschner dodáva autorkinmu rozprávaniu nezvyčajnú intenzitu.

Popri ceste za naplnením zdedeného prababkinho priania odkrýva vnučka staré príbehy, ktoré dnes pôsobia ako rozprávky, hoci sa skutočne stali. Dokumentárny film Felvidék – Horná zem rozpráva o riešení „maďarskej otázky“ v povojnovom Československu a o imaginárnej šachovej partičke medzi Slovákmi a Maďarmi, kde ale nič nie je čiernobiele. Oprašuje príbehy obyčajných ľudí, ktorých životy poznačili rozhodnutia mocných a mocnejších. Stáva sa tak filmom o láske, domove a (ne)správnych rozhodnutiach.

Horná zem (Horniaky, Horný vidiek, Horné okolie, Felvidék) – kus zeme, ktorá bola svedkom straty domova, lásky, identity, krutého posúvania hraníc a národov. Už je dávno definitívnou minulosťou, dodnes však nenastal pokoj a rany nie sú zahojené. Pred siedmimi dekádami tzv. Benešove dekréty, prezidentské dekréty vydané počas a po skončení 2. svetovej vojny v Československej republike, rozhodli o. i. o odsune a konfiškácii majetku Nemcov a Maďarov na území republiky. Dnes často kritizované najmä pre postuláciu princípu kolektívnej viny a diskriminácie na základe národnosti, ostávajú Benešove dekréty predmetom diskusie. Tak ako Nemci museli opustiť Československo, vyvstala otázka, čo s Maďarmi, keďže víťazné mocnosti neodobrili ich odsun ako v prípade Nemcov. Poslovenčenie juhu krajiny sa dialo cestou reslovakizácie, nútenými prácami v Čechách a tzv. výmenou obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. 27. februára 1946 podpísali slovenský minister zahraničných vecí Vladimír Clementis a János Gyöngyösi za maďarskú stranu zmluvu o výmene obyvateľstva, na základe ktorej  mohli zo Slovenska vysťahovať toľko Maďarov, koľko Slovákov sa dobrovoľne prihlásilo k repatriácii. Približne 89 660 Maďarov muselo odísť a navrátilo sa okolo 71 787 Slovákov. O tom, ako presídľovanie zasiahlo osudy ľudí na oboch stranách, hovorí film Felvidék – Horná zem.  

Jeho rozprávačský koncept prachom zapadnutých starých príbehov, takmer rozprávok či balád, dáva priestor netradičnej forme obrazového rozprávania – oživovania predmetov (fotografií, máp, listov, šperkov, hrnčekov, topánok...) animačnou technikou stop-motion. Prináša odľahčenie, vtip, cit a ducha doby, podporuje esenciu archívnych materiálov a výpovedí pamätníkov, oživuje spomienky. 

UKÁŽKA Z DENNÍKA:

 

6. máj 1945

Tieto riadky už píšem v Petržalke. Od rána, ako sme videli policajtov vchádzať k susedom, aj my ich čakáme. Po jedenástej k nám došiel jeden policajt s civilom a povedali, že sa máme zbaliť do dvoch hodín, prídu po nás.

 

 

10. január 1946

Dnes je to už náš 250-ty deň v Petržalke. Dokedy to ešte potrvá?

 

 

28. marec 1946

Ráno som bol na polícii, kde spisovali Maďarov. Mnohí otázku národnostnej príslušnosti tak riešia, že sa cítia byť už Slovákmi. My ostávame Maďarmi.

 

 

 

Tento projekt bol vyvíjaný na medzinárodných workshopoch

Facebook
Vývoj a realizáciu tohto filmu finančne podporiliSlovak Audiovisual FundMinisterstvo kultúry Slovenskej republikyStátní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Hlavný partner
Mobilného kina
ZSE
Facebook
Vývoj a realizáciu tohto filmu finančne podporiliSlovak Audiovisual FundMinisterstvo kultúry Slovenskej republikyStátní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Hlavný partner
Mobilného kina
ZSE