Az emlékek életre kelnek, hogy ebben az animált dokumentumfilmben leleplezzék, mennyire be tudnak avatkozni a jelenbe a történelmi igazságtalanságok és családi titkok. Itt, Európa közepén, csaknem minden családnak vannak ilyenjei. Vladimíra Plančíková dokumentumfilmes, rendező, saját családja titkainak nyomába ered. Személyesen, érzékeny módon összegyűjtötte azon generáció történeteit, amelynek sorsát a nemzetiségileg vegyes Felvidéken átrendezték a politikusok a II. világháború utáni kemény döntései. A film a még ma is aktuális és tabuként kezelt szlovák-magyar kapcsolatok témáját az animált dokumentumfilm egyedülálló módszerével dolgozza fel. A mindenki számára ismerős családi kapcsolatok felhasználásával a szerző a fiatalabb nézők számára is segít megérteni ezen rég lezárult események sorsszerűségét és örökérvényűségét. Amit nem tudnak elmondani a korszak tanúi és az archív filmfelvételek, azt animált történetek egészítik ki. Jana Kirchner varázslatos, magával ragadó zenéje tovább növeli az elmesélt történet intenzitását.

Dédanyja kívánságát betöltendő egy dédunoka olyan útra útra indul, ahol ma már mesének ható, de egykor tényleg valós történetek nyomára akad. A Felvidék – Horná Zem nevű dokumentumfilm a „magyar kérdés” megoldásáról szól a háború után Csehszlovákiában, egy elképzelt sakkjátszmáról szlovákok és magyar között, ahol valójában mégsincs semmi, ami fekete vagy fehér. Egyszerű emberek történeteit dolgozza fel, akikek életeit a hatalom döntései változtatták meg. Egy film szerelemről, hazáról, és döntésekről – jókról és rosszakról.

Felvidék – egy darabka föld, ami szemtanúja volt emberek hazája, szerelme, identitása, nemzetisége elvesztésének, a határok durva átrajzolásának. Bár ezek már a régmúltba vesznek, valójában ma sem jutottak nyugvópontra, és a sebek sem tudtak begyógyulni. Hét évtizeddel ezelőtt a II. világháború utáni Csehszlovákiában kiadott beneši elnöki dekétumok a köztársaságban élő németek és magyarok kitelepítéséről és vagyonuk elkobzásáról döntöttek. A dekrétumok ma is vita tárgyát képezik, elsősorban a kollektív bűnösség elvének kimondása és a nemzetiség alapján történő diszkrimináció miatt. A németek kitelepítése után adódott a kérdés: mi legyen a magyarokkal? Az ő elhurcolásokat ugyanis a nagyhatalmak nem támogatták úgy, int a németekét. Éppen ezért az ország déli részének elszlovákosítása a reszlovakizáció, a csehországi kényszermunkák és a Magyarország és Csehszlovákia közötti ún. lakosságcserék révén valósult meg. 1946. február 27-én Vladimír Clementis és Gyöngyösi János külügyminiszterek aláírták a lakosságcseréről szóló szerződést, amelynek értelmében Szlovákiából annyi magyart deportálhattak, ahány szlovák Magyarországon önkéntesen vállalkozott a repatriációra. Végül mintegy 89 660 magyarnak kellett elhagynia az országot, és cserében mintegy 71 787 szlovák érkezett. A Felvidék – Horná Zem című film azt mutatja be, hogyan hatott ez a folyamat az érintettekre a történet mindkét oldalán.

A történetmesélés módja, ami beporosodott régi történetekre épít, amelyek szinte mesévé, balladákká válnak, lehetőséget ad a képi megvalósítás egy szokatlan formájának – a tárgyak (fotók, térképek, levelek, ékszerek, fazekak, cipők) a stop-motion animáció segítségével életre kelnek. Ez segít könnyébbé tenni a témát, humort, érzést és korszellemet visz bele, megerősíti az archív felvételek és a szemtanúk vallomásainak esszenciáját – életre kelti az emlékeket.

RÉSZLET A NAPLÓBÓL:

 

1945. május 6.

E sorokat már Ligetfalun írom. Reggel láttuk, amint a szomszéd házba bementek a rendőrök, és így már vártuk őket. Tizenegy után egy rendőr és egy civil jött hozzánk, és elmondták, hogy készülődjnük, mert két óra múlva értünk jönnek.

 

 

1946. január 10.

Ma van ligetfalui tartózkodásunk 250-ik napja. Vajon meddig tart még?

 

 

1946. március 28.

Reggel a csendőrségen jártam, ahol öszeírják a magyarokat. Többen a nemzetiségi kérdést ugy válaszolják meg, hogy most szlovákoknak érzik magukat. Mi megmaradtunk magyarnak.

 

 

 

A projekt nemzetközi workshopokon került kidolgozásra

Facebook
A film előkészítését és megvalósítását anyagilag támogattákSlovak Audiovisual FundMinisterstvo kultúry Slovenskej republikyStátní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Vándor mozi
Kiemelt partner
ZSE
Facebook
A film előkészítését és megvalósítását anyagilag támogattákSlovak Audiovisual FundMinisterstvo kultúry Slovenskej republikyStátní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Vándor mozi
Kiemelt partner
ZSE